1. Vrij waterskiën. 
Bij het uitoefenen van het vrije waterskiën dienen de volgende regels in acht genomen te worden:
  a) Het is toegestaan tussen 8.00 uur en 20.00 uur in de aanwezigheid van voldoende licht, goede weersomstandigheden en rustig water op een afstand van minimaal 300 uit de kust;
  b) De bestuurders van de vaartuigen moeten bijgestaan worden door een persoon die goed kan zwemmen. De start-up en het weer ophalen van de skiër dient op minimaal 300 meter uit de kust te gebeuren, vrij van zwemmers en andere vaartuigen;
  c) De zijdelingse afstand tussen de boot met iemand erachter en een ander vaartuig dient groter te zijn dan de lengte van het trektouw;
  d) De afstand tussen het vaartuig en de skiër mag nooit minder zijn dan 12 meter;
  e) Alle vaartuigen die gebruikt worden voor het waterskiën moeten uitgerust zijn met een achteruitversnelling, een neutrale versnelling en een reddingsboei voor de getrokken skiër;
  f) In deze vaartuigen is het verboden andere personen dan de bestuurder en de persoon die goed kan zwemmen te vervoeren met twee waterskiërs;
  g) De skiërs moeten een reddingsvest dragen;
  h) De maximale snelheid is 27 knopen.
 2. Waterski scholen. 
Waterski scholen erkend door de ‘Federazione Italiana Sci Nautico – CONI’, mogen hun activiteiten ook binnen de straal van 300 meter uit de kust uitvoeren in de door de autoriteiten toegekende gebieden en ook ’s nachts. In deze gebieden gelden de volgende regels:
  a) Het is toegestaan om te waterskiën tussen 08.00 en 20.00 wanneer er voldoende licht is en de weersomstandigheden goed zijn;
  b) De bestuurder van het vaartuig dient te worden bijgestaan door een assistent die in het bezit is van een brevet afgegeven op grond van de regels en voorschriften van de Federazione Italiana Sci Nautico;
  c) Het vertrek en het weer ophalen van de skiër dient te gebeuren binnen het toegekende gebied;
  d) Moeten aan de veiligheidsvoorschriften voldoen van de sportieve activiteiten;
  e) Het vaartuig moet beschikken over een achteruitversnelling, een neutrale stand van de motor, een eerste hulp koffer en een reddingsboei;
  f) Het is verboden om meer dan twee waterskiërs te trekken;
  g) De waterskiërs dienen een reddingsvest te dragen;
  h) In het vaartuig waar personen achter gaan skiën mogen alleen deelnemende personen van de waterski school of opleiding vervoerd worden tot een maximum van het aantal personen die toegestaan zijn in het vaartuig. Waterskiënde personen dienen hierbij geteld te worden!;
  i) De vaartuigen die gebruikt worden bij deze activiteiten worden, alleen in het eerder genoemde gebied, erkend als een vaartuig in dienst; De vaartuigen dienen ook de door de Federazione Italiana Sci Nautico erkende kenmerken dragen en de eigenaar dient een vaarbewijs en een instructeur kaart van de Federazione Italiana Sci Nautico te hebben.
;
  j) Voor trainingen of specifieke evenementen is het toegestaan om met toestemming van de bevoegde autoriteiten harder te varen dan de maximum toegestane snelheid van 27 knopen.
 3. Race waterskiën.
Er is slechts een gelimiteerde zone op elk groot meer in Lombardije, verleend door de bevoegde autoriteit, waar je mag race waterskiën in naleving van de aangegeven veiligheidsvoorschriften van de Federazione Italiana Sci Nautico en in naleving van de volgende grenzen:
  a) Deze activiteit is toegestaan tussen 09.00 tot 13.00 uur en van 15.00 uur tot 19.00 uur;
  b) De maximum snelheid va 27 knopen mag overschreden worden alleen binnen het bovengenoemde, aangegeven gebied.
 4. Andere activiteiten met een trektouw
Voor sportive activiteiten en spelletjes waarbij iets anders dan waterskiën achter de boot gedaan wordt, kunnen individuele vergunningen afgegeven worden door de betreffende watersportkantoren van het betreffende meer.
Met de afhandeling van de vergunning zijn bepaalde gebieden aangegeven waar de activiteit uitgevoerd kan worden. De algemene veiligheidnormen dienen gerespecteerd te worden op basis van de technische eisen bepaald door de technische kantoren en in overeenstemming met de veiligheid en rust voor de andere gebruikers van het meer.

Lees hier de algemene watersport regels van het Comomeer >>

Nieuws

Splügenpas en Malojapas weer geopend!

DOMASO | Het zomerseizoen komt er weer aan en daarmee zijn diverse …

Campings Domaso vanaf Pasen weer geopend!

Domaso | Dit jaar valt Pasen vroeg. De campings in Domaso openen …

Vanaf 4 mei Splügenpas weer open!

Op 4 mei gaat de Splügenpas weer open. Vanaf 12.00 uur op …

Meer nieuws