Wetten en regels voor watersport op het Comomeer

Algemene watersport regels:

 1. Op het Comomeer is het verboden om binnen een afstand van 50 meter van de kust te varen wanneer dit niet is om aan te leggen of weg te varen van de ligplaats.
 2. In de zone van 50 tot 150 meter uit de kust mag niet harder gevaren worden dan 10 knopen (ongeveer 6 PK). Buiten het gebied van 150 meter uit de kust mag overdag niet harder gevaren worden dan 27 knopen. In zones buiten de 150 meter uit de kust waar veel mensen zijn of commerciële scheepvaart geldt de maximum snelheid van 10 knopen. Dit geldt onder anderen voor ‘Laghetto di Piona’ en rondom ‘Isola Comacina’.
 3. Op het Laghetto di Piona is het verboden te waterskiën, het gebruik van een waterscooter en soort gelijke sporten. Dit geldt ook voor de zone rondom Isola Comacina.
 4. Buiten het reglement van de gestelde snelheden, zoals genoemd bij punt 1, dient er altijd rekening gehouden te worden met de wendbaarheid van het voertuig, de remafstand, de drukte op het meer, het zicht en de gemoedstoestand van het meer, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor personen en andere voertuigen.
 5. Het is verboden om te varen in de afgebakende zwemgebieden, gebieden met riet, archeologische gebieden en andere natuurlijk afgebakende gebieden.
 6. In de wateren van Lombardije is het verboden om met off-shore boten, wedstrijdboten en boten met een open riool te varen. Uitzonderingen zijn mogelijk, hiervoor dient minimaal tien dagen van te voren contact opgenomen worden met een ‘Ufficio di navigazione’.
 7. Het landen en opstijgen van vliegtuigen is voor erkende piloten toegestaan.
 8. Onder het toezicht van een piloot instructeur mogen er opleidingsactiviteiten op het meer uitgevoerd worden. Dit mag alleen op de gedeelten van het meer waar geen lijndiensten langs varen. Daarnaast moet dit minimaal op 500 meter uit de kust zijn.
 9. De autoriteiten mogen uitzonderingen maken op de limiet van 50 meter uit de kust te blijven. Bijvoorbeeld bij rotsachtige kusten of andere moeilijk bereikbare gebieden. Dit geldt niet voor gebieden waar gezwommen wordt, beschermde gebieden, archeologische en ecologische gebieden.
 10. Het geluid gemeten op een afstand van 25 meter vanaf de zijkant van de boot op het water mag niet meer dan 73 decibel zijn.
 11. De bepalingen 1, 2, 3, 7 en 8 zijn niet van toepassing op de volgende vaartuigen:
  a) Hulpdiensten
;
  b) Lijndiensten/ veerponden
c) Vaartuigen die moeten helpen of jury zijn bij sportevenementen
 12. De bepalingen 1,2, 3, 7 en 8 zijn ook niet van toepassing op charter boten en boten die goederen vervoeren. Wel dienen zij zich te houden aan de maximum snelheid van 27 knopen, zoals genoemd in paragraaf 2.
 13. Vaartuigen van professionele vissers met een licentie van categorie A, wonend aan de kuststrook, mogen in de kuststrook, binnen de 50 meter, vissen, met een maximum snelheid van vijf knopen. Dit mag niet in zwemgebieden, archeologische gebieden en natuurgebieden.
 14. Voor niet elektrische boten is het niet toegestaan om op de kleine meren binnen een straal van 50 meter van de kust te varen. Buiten deze zone tot 100 meter uit de kust is de maximum snelheid 10 knopen. Daarbuiten geldt een maximum snelheid van 15 knopen. De maximale toegestane vermogen van de motor is 25,024 PK (18,4 KW). Een motorboot mag daarnaast alleen voor het afvaren en aanmeren naar de kust varen. Dit dient loodrecht op de kust te gebeuren met een maximale snelheid van 5 knopen. Op alle kleine meren mogen boten met een elektrische motor met maximaal 3 PK binnen de 50 van de kust varen, met een maximum snelheid van 5 knopen.
 15. Op rivieren en kanalen gelden de kustregels. Het navigeren met vaartuigen dient in deze gebieden met voorzichtigheid te geschieden, zodat dit niet leidt tot gevaarlijke situaties, of schade aan de omgeving en andere gebruikers van het water. Dit geldt met name in de regionale parken en de beschermde gebieden.
 16. Alle vaartuigen, met uitzondering van de vaartuigen die regeren en/of in de problemen zitten, moeten voorrang geven aan:
  a) Alle hulpdiensten, eenheden die de openbare orde handhaven en eenheden die toezicht houden;
  b) Alle lijndiensten in het openbaarvervoer;
  c) Alle eenheden die zich bezighouden met professionele visserij
) Alle zeilboten zonder het gebruik van motoren
 17. Alle vaartuigen zijn verplicht:
  a) Ten minste 50 meter afstand te houden van lijndiensten, dit geldt voor alle zijden van het schip;
  b) Ten minste 50 meter afstand te houden van professionele visserij;
  c) Extra voorzichtig te zijn in de nabijheid van zeilscholen;
  d) De lijndiensten niet te belemmeren en de aan- en afmeer plaatsen vrij te laten;
  e) Geen vaartuigen te belemmeren die zich bezighouden met professionele visserij;
  f) Geen vaartuigen te belemmeren die zich bezighouden met toegestane sportevenementen;
  g) In de kielzog, op een afstand van minder dan 50 meter, van een vaartuig met waterskiërs te varen;
  h) Aan te leggen in zwemgebieden op een afstand van 100 meter aan het strand.
 18. Lijndiensten met personenvervoer dienen de volgende gedragsregels in acht te nemen;
  a) Bij het binnenvaren en uitvaren van een haven, daar waar mogelijk, de middenlijn van het water aan stuurboord te houden;
  b) Lijndiensten die de havens binnenvaren, dienen voorrang te geven aan lijndiensten die de havens uitvaren. Vaartuigen dienen buiten de ingang van de haven te wachten, op een veilige afstand, zodat lijndiensten de haven uit kunnen manoeuvreren.
  c) Lijndiensten moeten bij de ingang en uitgang van havens, aanlegplaatsen en aanlegsteigers met zo’n min mogelijk aantal toeren en verplaatsing van de scheepsromp manoeuvreren.
  d) De aankomst en het vertrek uit havens van lijndiensten moet gebeuren met het verplaatsen van het romp van het schip op een veilige afstand van de opening van de haven en van ligplaatsen
 19. Eigenaren en gebruikers hebben de plicht om, ook tegen de verontreiniging, de motoren en de tankinstallatie in goede staat te houden. Het onderhoud moet uitgevoerd worden op een manier waarbij voorkomen wordt dat olie, brandstof of ander afval, of apparatuur of hulpmiddelen in het water gelekt of gemorst wordt. In alle wateren van Lombardije, alsook bij pieren en steigers, is het verboden om afvoerwater te lozen, met uitzondering van wanneer dit gebeurd door bepaalde weersinvloeden of door golfen mits dit geen olie bevat! Ook is het verboden om ander afval te lozen, voorwerpen, verontreinigde stoffen of ander vuil. Ook is het verboden verbrandingsresten van smeeroliën en huishoudelijk water te lozen. En in elk geval mogen er geen gevaarlijke en/of verontreinigde stof, ook al is dit verdund, geloosd worden. Vast en vloeibaar afval mag alleen gedeponeerd worden in de door de kustgemeenten aangegeven containers. Special afval moet in de daarvoor bestemde containers gegooid worden die bij tankstations en ligplaatsen staan.
 20. Iedereen die vaart op een van de wateren van Lombardije is verplicht om een volledige, door de wet goedgekeurde, eerste hulp uitrusting aan boord te hebben, die nodig is voor de de vaaractiviteit die het vaartuig uitoefent.
 21. Elke jachtclub manager, elke verhuur en leasing exploitant van vaartuigen, zowel met als zonder bestuurder, elke houder van een watersportschool en elke camping met uitzicht op het water of zwemfaciliteiten moet:
  a) De algemene en locale regels van het varen tonen aan het publiek op een prikbord o.i.d.;
  b) Weersinvloeden signaleren en deze met een rode vlag aangeven aan de mensen;
  c) Aan boord van vaartuigen gegarandeerd veiligheidsmiddelen hebben liggen en een juist instructie voor het gebruik hiervan;
  d) In het bezit zijn van een vaartuig om mensen in nood te helpen;
  e) Eerste hulp kunnen bieden bij ongelukken.

Lees hier de waterski regels >>

Nieuws

Splügenpas en Malojapas weer geopend!

DOMASO | Het zomerseizoen komt er weer aan en daarmee zijn diverse …

Campings Domaso vanaf Pasen weer geopend!

Domaso | Dit jaar valt Pasen vroeg. De campings in Domaso openen …

Vanaf 4 mei Splügenpas weer open!

Op 4 mei gaat de Splügenpas weer open. Vanaf 12.00 uur op …

Meer nieuws